O MNE

Celý život sa venujem vzdelávaniu, ktoré je mojou základnou filozofiou v rámci prístupu k životu. Verím, že človek, ktorý sa neustále vzdeláva, nestarne. Dovolím si to tvrdiť, pretože za posledných 26 rokov som aktívne vzdelávala seba aj ľudí, s ktorými som spolupracovala.

V živote mi vždy veľmi pomáhala láska k umeniu a vlastná tvorba, ktorej sa s menšími odstupmi venujem od strednej školy, kde som získala vzdelanie a vzťah k textilným technikám a textilnému umeniu. Produkujem vlastnú tvorbu netkaných tapisérií a snažím sa odovzdať skúsenosti ďalej, takže ľudia majú možnosť naučiť sa spolu so mnou vytvoriť si „vlastné dielo“.

Klienti sa u mňa vzdelávajú prostredníctvom workshopov podľa vzájomnej dohody. Stretnutia sú určené menším skupinám. Prepájam na nich všetky polia svojho pôsobenia, všetky vedomosti a skúsenosti. Záleží mi na tom, aby pri tvorbe zabudli na starosti bežného života a cítili sa lepšie. Obsah programu je vždy šitý na mieru, aby vyhovoval požiadavkám všetkých.