TAPISÉRIE

Vyštudovala som SUPŠ v Bratislave, odbor textilná tvorba, ale s netkanými tapisériami som sa prvýkrát stretla počas vysokoškolského štúdia v Nitre, kde som pod vedením Jarky Koprdovej tvorila moje prvotiny. Milujem čas strávený pri ich tvorbe. Každá nesie moju pečať. Hádam sa s nimi, rozprávam, čistím si hlavu a dúfam, že keď sa pred ne postavíte, pocítite to, čo som do nich vložila .

Ústrednou témou, ktorú zobrazujem na svojich tapisériách, je žena v rôznych podobách, pretože práve žena, je mojou inšpiráciou a vzorom. Prepletám v nich symboliku farieb, kvetov a zvieracích motívov, ktoré používam na vyjadrenie pocitov.

Je viacero techník tvorby tapisérií, ale ja používam - ARTTEX, čo je slovenský patent netkanej textílie. Základným materiálom potrebným na tvorbu tapisérie je čistá vlna, rúno spracované v širokej škále farieb, ktoré sa poukladá na podkladové plátno, vzniknutý obraz sa zažehlí, pristehuje a zafixuje vbodávaním. Pracujem s rôznymi formátmi, aj podľa želania klienta.

Personalizované tapisérie – vytvorenie tapisérie na mieru

Verím, že keď tvorím dielo s určitým zámerom a zo srdca, prináša to radosť obom stranám. Po vzájomnej dohode si môžeme zadať tému, farebnosť , rozmery a ostatné detaily. Samotná tvorba je proces, ktorý sa nedá urýchliť, takže treba počítať s tým, že vytvorenie tapisérie trvá približne jeden mesiac.